top of page

MANUELE THERAPIE

Manuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten van het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen. Zulke klachten worden ook wel functiestoornissen genoemd.

Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

Wat is manuele therapie?

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passief mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren.

Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueel therapeut positief worden beïnvloed. Hierbij kunt u denken aan:

  • Hoofd- en nekpijn

  • Nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen

  • Rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn; lage rugklachten

  • Bepaalde vormen van duizeligheid

  • Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten

 

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling en is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

 

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?

Tijdens de eerste behandeling voert de manueel therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De manueel therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de manueel therapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Bron: Patiëntenfolder NVMT

bottom of page