top of page

Heeft u een klacht?

Wanneer u een klacht heeft over onze dienstverlening of een medewerker horen we dat graag van u. Natuurlijk vinden we het heel vervelend als u niet tevreden bent, maar het geeft ons ook de kans om onze organisatie te verbeteren!

In de klachtenprocedure leest u hoe we met een klacht omgaan.

Uw klacht kunt u het beste indienen via ons klachtenformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de balie.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.

De WKKGZ is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een arts/fysiotherapeut een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.

Rechten

De WKKGZ regelt:

- recht op informatie over de medische situatie

- toestemming voor een medische behandeling

- inzage in het medisch dossier

- recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)

- recht op vrije artsenkeuze

- vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen

Plichten

Naast rechten hebben patiënten ook plichten: de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

Ingrijpen zonder toestemming

De WKKGZ regelt ook dat een arts soms zonder toestemming een medische ingreep mag doen, bijvoorbeeld om iemands leven te redden of om een ernstige handicap te voorkomen. Soms gaat het dan om een behandeling onder dwang. Meer informatie vindt u bij Dwang op grond van de WKKGZ.

bottom of page