1/6

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. Wij verzoeken u waardevolle spullen in de kluisjes op te bergen. Kleding en tassen graag in de kleedkamer of de kluisjes achterlaten.

 2. Gebruik uit hygiënisch en functioneel oogpunt in de oefenruimten:

  • een handdoek op de matjes en de toestellen.

  • schone (sport)schoenen die u uitsluitend binnen draagt (geen schoenen van buiten naar binnen!).

  • sport- of vrije tijdskleding. 

 3. Cliënten fysiotherapie worden verzocht exact op de afgesproken trainingstijd te starten en zich te melden bij hun begeleider. 

 4. Indien u verhinderd bent dient u uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af te melden telefonisch of via e-mail. Anders zijn wij genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen. 

 5. Eventuele bijzonderheden verzoeken wij u te melden bij de begeleidend therapeut voordat u start met de training in de oefenruimte. 

 6. Volgorde van de training:

  • Cardiotoestellen kortdurend als warming up.

  • Het uitvoeren van basisoefeningen op de mat en in de vrije ruimte.

  • Training op de toestellen, met gewichten en met materialen. Conditietraining algemeen of lokaal.

  • Cardiotoestellen kortdurend als cooling down. 

 7. Het nuttigen van eten is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes. 

 8. Drinken in de oefenruimte is toegestaan:

  • In afgesloten bidons.

  • Op de hiervoor ingerichte plek voor water. 

 9. Mobiele telefoon:

  • Liefst opbergen in uw kluisje.

  • Indien bereikbaarheid noodzakelijk is, vragen we u uw mobiel op trilfunctiestand te zetten waarbij u belt buiten de oefenzaal. 

 10. Gebruik van mobiele geluidsapparatuur (cd speler, IPod etc.) is niet toegestaan in de oefenruimten. 

 11. Deelname aan activiteiten in of onder begeleiding van OTC Gooi en Vechtstreek, is op eigen risico.

 12. OTC Gooi en Vechtstreek is niet aansprakelijk voor:

  • Persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander letsel daaruit voortvloeiend.

  • Schade aan en/of vermissing van de in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen van bezoekers.

 13. De praktijk hanteert een klachtenregeling. Deze is op te vragen aan de balie, bij de praktijkhouders (Olaf Abeling, Steven Jansen), of bij de kwaliteitscoördinator (Linda Eggenkamp). 

 14. De vertrouwenspersoon van de praktijk is Olaf Abeling. 

 15. OTC werkt volgens de privacy-richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). 

 16. OTC werkt volgens de richtlijnen van het KNGF.

 17. Om verzekeringstechnische redenen is het niet mogelijk twee zittingen fysiotherapie (bijvoorbeeld evaluatie en oefenen) op dezelfde dag te plannen.