top of page

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. Wij verzoeken u waardevolle spullen in de kluisjes op te bergen. Kleding en tassen graag in de kleedkamer of de kluisjes achterlaten.

 2. Gebruik uit hygiënisch en functioneel oogpunt in de oefenruimten:
  a. een handdoek op de matjes en de toestellen.
  b. schone (sport)schoenen die u uitsluitend binnen draagt (geen schoenen van buiten naar binnen!).
  c. sport- of vrije tijdskleding.

 3. Cliënten fysiotherapie worden verzocht exact op de afgesproken trainingstijd te starten en zich te melden bij hun begeleider. Eventuele bijzonderheden verzoeken wij u te melden bij de begeleidend therapeut voordat u start met de training in de oefenruimte.

 4. Indien u verhinderd bent dient u uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af te melden telefonisch of via e-mail. Anders zijn wij genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.

 5. Op onze abonnementen kunt u in géén geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van een langdurige blessure of letsel kan het abonnement tijdelijk stop gezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk, vakantie). Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van het abonnement wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met een maximum van 6 maanden.

 6. Het nuttigen van eten is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes. Drinken in de oefenruimte is toegestaan in afgesloten bidons.

 7. Mobiele telefoon:
  a. Liefst opbergen in uw kluisje.
  b. Indien bereikbaarheid noodzakelijk is, vragen we u uw mobiel op trilfunctiestand te zetten waarbij u belt buiten de oefenzaal.

 8. Waardeer de privacy van onze andere klanten en onze patiënten.

 9. Het is niet toegestaan om opnames te maken, op welke wijze dan ook.

 10. Deelname aan activiteiten in of onder begeleiding van OTC Gooi en Vechtstreek, is op eigen risico.
  OTC Gooi en Vechtstreek is niet aansprakelijk voor:
  - persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander letsel daaruit voortvloeiend.
  - schade aan en/of vermissing van de in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen van bezoekers.

 11. De praktijk hanteert een klachtenregeling. Deze is op te vragen aan de balie, bij de praktijkhouders (Suzanne Jansen, Steven Jansen), of bij de kwaliteitscoördinator (Linda Eggenkamp).

 12. De vertrouwenspersoon van de praktijk is Suzanne Jansen.

 13. Wat betreft dossiervorming, privacy, bescherming persoonsgegevens, patiëntenrechten en -plichten en dergelijke kijkt u op onze website www.otc-gooivecht.nl. Op verzoek van u verstrekken we eventuele aanvullende informatie over de aangeboden zorg. Bijvoorbeeld over behandelervaring, patiëntervaring, tarieven en kwaliteit.

 14. OTC werkt volgens de richtlijnen van het KNGF.

 15. Om verzekeringstechnische redenen is het niet mogelijk twee therapeutische zittingen (bijvoorbeeld evaluatie en oefenen) op dezelfde dag te plannen.

 16. In geval van calamiteiten dient u de instructies van het personeel strikt op te volgen.

bottom of page