top of page

KWALITEIT

Fysiotherapie en kwaliteit

Het team van behandelaars bestaat uit BIG- en Kwaliteitsgeregistreerde fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten en manueeltherapeuten die zich doorlopend bijscholen.

De zorgverzekeraars erkennen de kwaliteit van OTC. We zijn al vele jaren PlusPraktijk. 

Daarmee voldoen we aan de hoogste normen die de verzekeraars stellen.

Dit betekent onder andere dat u bij OTC verzekerd bent van:

  • Deskundige fysiotherapeuten

  • Meerdere specialisaties in huis

  • De nieuwste, bewezen effectieve behandelmethodes

  • Voortdurende verbetering van zorg- en dienstverlening

  • Goede samenwerking met andere zorgverleners

  • Zorg die onafhankelijk wordt getoetst via een audit

  • Onderzoek naar klantervaringen

Maar ook van heel praktische zaken zoals een hygiënische en veilige praktijk, goede bereikbaarheid en toegankelijkheid, en ruime openingstijden.

Qualiview - uw mening telt

Bij OTC hechten we veel waarde aan de kwaliteit van onze fysiotherapeutische zorg. En uw mening als cliënt is daarvoor van groot belang.

Het onafhankelijk bureau Qualiview meet de meningen en ervaringen van onze cliënten. Daarvoor worden er vragenlijsten verstuurd naar cliënten die vrijwillig en volledig anoniem meedoen aan dit onderzoek.

Deze cliënten worden daarvoor via e-mail door Qualiview uitgenodigd.

Het invullen van de gegevens duurt maximaal 10 minuten. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit te meten. Omdat ze anoniem worden verwerkt kunnen ze ook nooit van invloed zijn op de zorg die u of uw kind ontvangt.

Heeft u vragen over dit onderzoek, neem dan contact op met uw fysiotherapeut.

OTC Gooi en Vechtstreek is trots op score die al meer dan vijf jaar 8.5 of hoger is op de Monitor!

Dataverzameling

Fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit. Daar streven we naar. Daarom zijn we continu bezig met leren en verbeteren.
Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen maken we gebruik van feedback informatie. Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. De data die hiervoor nodig is, komt uit de patiëntendossiers. Het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens nooit herleidbaar naar u als patiënt.

Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de feedback informatie. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres.
Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

 

Heeft u een klacht?

Wanneer u een klacht heeft over onze dienstverlening of een medewerker horen we dat graag van u. Natuurlijk vinden we het heel vervelend als u niet tevreden bent, maar het geeft ons ook de kans om onze organisatie te verbeteren!

In de klachtenprocedure leest u hoe we met een klacht omgaan.

Uw klacht kunt u het beste indienen via ons klachtenformulier. 

Hieronder staat de link naar de website van onze beroepsvereniging, het KNGF.

KNGF Beroepsvereniging fysiotherapie

bottom of page