top of page

CHRONISCHE ZORG

Fysiotherapie bij problemen met de bloedvaten

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking, waardoor patiënten etalagebenen (claudicatio intermittens) kunnen ondervinden. Klachten zoals pijn of kramp in de beenspieren treden op tijdens het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan. Roken, te weinig beweging en ongezonde voeding vergroten de kans op PAV.

Uit verscheidene studies is gebleken dat looptherapie begeleid door de fysiotherapeut een effectieve behandeling is. Onze gespecialiseerde Chronisch ZorgNet therapeuten zijn extra bijgeschoold in het begeleiden van deze klachten.De looptherapie richt zich niet alleen op de benen, maar heeft een positief effect op de algehele gezondheid.

Fysiotherapie bij longaandoeningen

Een tweede indicatie die onder het Chonisch Zorg netwerk valt is COPD. Dit is een longziekte waarbij de longen beschadigd zijn.

Leefstijlfactoren zoals roken, voeding en beweging hebben invloed op zowel het ontstaan als het verloop van COPD en de eventuele bijkomende andere aandoeningen. Stoppen met roken, de juiste medicijnen, goede voeding en voldoende beweging zijn de belangrijke aandachtspunten in de behandeling. Naast de COPD patiënten, kunnen ook andere longpatiënten terecht bij de fysiotherapeut.

Fysiotherapie bij hartrevalidatie

Een traject hartrevalidatie is een belangrijk onderdeel van het herstel van patiënten met aandoeningen van het hart (onder andere vernauwing van de kransslagaders). Hartrevalidatie bestaat uit een multidisciplinaire aanpak, met als doel fysiek en psychosociaal te herstellen van een doorgemaakte hartziekte (bijvoorbeeld een infarct) of een doorgemaakte ziekenhuis behandeling (bijvoorbeeld een bypass-operatie). Om vervolgens een duurzaam gezonde leefstijl aan te nemen. Bij Chronisch ZorgNet en binnen OTC richten we ons op het aanbieden van fase 2 hartrevalidatie aan niet-complexe patiënten. Wij doen dit volgens de landelijk geldende richtlijn.

bottom of page