top of page
Bejaard Paar beoefenen van Yoga

IN BALANS VALPREVENTIE

 

Valpreventie

Met de vergrijzing in de huidige maatschappij is vallen een toenemend probleem.

Een val kan - zeker naar mate de leeftijd vordert- in één klap zorgen voor vermindering van mobiliteit, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Daarom wordt er landelijk groot ingezet op valpreventie. OTC Gooi en Vechtstreek doet daar aan mee. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen!

Valrisico en valanalyse

Bent u in het afgelopen jaar gevallen? Om op een snelle manier helder te krijgen of u een verhoogd valrisico heeft is de valrisicotest ontwikkeld. Doe hier de valrisicotest:

 

 

 

 

 

Heeft u een verhoogd valrisico, dan is het verstandig om een valanalyse af te laten nemen. Om vallen effectief te voorkomen is het belangrijk om in kaart te brengen welke interne en externe factoren het valrisico verhogen. Tijdens de valanalyse lopen we dertien risicofactoren voor vallen na en kijken we of deze op u van toepassing zijn. Aan de hand daarvan kunnen we een gericht plan maken om het valrisico te verminderen. De test kost een uur en achteraf worden de testresultaten gecommuniceerd met uw huisarts. Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan worden de kosten gewoon gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

 

Valpreventiecursus “In Balans”

Enkele malen per jaar biedt OTC de13-weken durende valpreventiecursus “In Balans” aan. De cursus is een trainingsprogramma bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder die zich onzeker voelen tijdens het lopen, bang zijn om te vallen en/ of al vaker zijn gevallen.

 

De cursus bestaat uit drie cursusbijeenkomsten van anderhalf uur gevolgd door twintig trainingssessies van een uur. De cursusbijeenkomsten zijn gericht op het vergroten van de bewustwording van valrisico en vergroten van de kennis over valpreventie. Het trainingsprogramma van de cursus duurt 10 weken waarin twee keer per week een uur geoefend wordt. Het doel van de trainingsbijeenkomsten is het vergroten van het lichaamsbesef en balans door onder andere spierkrachtopbouw en conditieverbetering.

 

Door in een groep te trainen en ons te laten begeleiden door muziek is het naast effectief, vooral ook een hele leuke manier om te werken aan uw fysieke gesteldheid. Uit onderzoek blijkt dat deelname aan dit programma zorgt voor een valreductie van gemiddeld 61%.

 

De cursus zal worden gegeven op de hoofdlocatie van OTC Gooi en Vechtstreek in Bussum. Kosten voor de cursus bedragen 300,- Euro. Vaak vergoeden verzekeraars de cursus deels of volledig.

Bent u ooit gevallen of voelt u zich onzeker tijdens het lopen? Voel u dan van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden dan kan dat telefonisch of per mail naar thijs@otc-gooivecht.nl.

Valrisico test
bottom of page