Informatie voor UWV en gemeente

OTC Arbodienstverlening en Re-integratie helpt mensen die door fysieke klachten of functionele beperkingen, een te grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mensen die ondanks alle inspanningen van de gezondheidszorg toch nog onvoldoende hersteld zijn om het werk te hervatten.

Via een intensief traject ondersteunen we uw cliënten met het hervatten van functionele activiteiten, het opbouwen van een dagritme en het inzichtelijk maken van hun fysieke mogelijkheden. Op een verantwoorde wijze en met duurzame resultaten.

Onze goede resultaten in het verhogen van de arbeidsmobiliteit is mede te danken aan een brede kijk op ons vak. Niet de fysieke klacht of beperking staat centraal, maar de cliënt. Een multidisciplinair team staat klaar om problemen en de achterliggende oorzaken op te lossen.

Bij OTC werkt u samen met onder andere psychologen, diëtisten, fysiotherapeuten, arbeidsfysiotherapeuten, bedrijfsfysiotherapeuten, psychosomatisch therapeuten en sportinstructeurs. Als dat nodig is kan ook uw eigen behandelaar aan het team worden toegevoegd.

Onze aanpak is:

  • Resultaatgericht
  • Maatschappelijk verantwoord
  • Duurzaam
  • Kosteneffectief

Meer weten? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.