Werk GEZOND

Niet kunnen werken door fysieke problemen heeft grote gevolgen voor werknemer en werkgever. Onze programma’s zorgen voor een snelle en duurzame terugkeer naar het arbeidsproces - of helpen om problemen en verzuim te voorkomen.

Vanuit een brede kijk op de problematiek en met de inzet van een (als dat nodig is) multidisciplinair team, behandelen en begeleiden we mensen die niet meer kunnen werken of voor wie uitval dreigt.

We trainen mensen op de werkplek, bijvoorbeeld met tiltechnieken of een goede houding achter een beeldscherm. Verder beoordelen we als bedrijfsfysiotherapeut werkplekken op mogelijke knelpunten. Ook psychologische begeleiding kan deel uitmaken van het behandelplan. 

In het menu hiernaast vindt u meer informatie voor de werknemer, de werkgever en UWV/gemeente. U kunt ook direct contact met ons opnemen voor een afspraak.