Reglement

Voorwaarden voor deelname Fitness
Fitness kan gevolgd worden nadat een verplichte intake heeft plaats gevonden, gevolgd door een oefeninstructieprogramma. Tijdens het oefenen dient u uw oefenschema bij u te hebben. Het kan ook aansluitend op uw fysiotherapie of reconditioneringsprogramma gevolgd worden. Een intake en een oefeninstructieprogramma zijn dan niet noodzakelijk.

Evaluatie en herintake
Wilt u een evaluatie, maak dan een afspraak met ons. Een evaluatie kan u ook geadviseerd worden. Een evaluatie is verplicht als er belangrijke veranderingen in uw gezondheidstoestand zijn. Bij herstart na meer dan 6 maanden onderbreking van het oefeninstructieprogramma is een herintake verplicht. De kosten van de intake of evaluatie zijn mogelijk te declareren bij uw zorgverzekeraar. U wordt verzocht bij verhindering minstens 24 uur van tevoren de gemaakte afspraak af te zeggen om de kosten, berekend voor besproken tijd, te vermijden.

Betalingscondities en aanmelding
Iedereen die voldoet aan bovengenoemde voorwaarden kan zich aanmelden in ons centrum. OTC Fitness kan gevolgd worden tegen de lopende abonnementstarieven. De factuur wordt na aanmelding toegestuurd en dient binnen dertig dagen te worden voldaan. Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

Hygiëne
Tijdens de training is het wenselijk schone en bewegingsvrije sportkleding te dragen. Schone sportschoenen die alleen binnen worden gedragen zijn verplicht. Het gebruik van een eigen meegenomen handdoek op de apparatuur is verplicht.

Aansprakelijkheid
De deelname aan activiteiten in of onder begeleiding van OTC, is op eigen risico. OTC is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of andere letsels en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van een deelnemer.

Het team van OTC wenst u veel trainingsplezier!