Protocollen

Bij OTC werken we al heel lang met gerichte protocollen. Een protocol is een richtlijn die sturing geeft aan een programma. Werken volgens een protocol betekent voor ons het inzichtelijk maken waarom we iets doen of aanbieden.

Het voordeel van het werken met een protocol is dat voor iedereen duidelijk is wat de te nemen stappen in de interventie zijn. Begin en eindpunt staan vast, evenals de keuze voor een bepaalde wijze van begeleiden in de trainingszaal. Bij protocollair werken zijn de effecten van een oefenprogramma ook beter te evalueren.

De keuze voor een bepaald protocol wordt gemaakt tijdens de intake, maar kan tussentijds als dat nodig mocht zijn uiteraard gewijzigd worden.

Op deze downloadpagina zijn een aantal van de protocollen in te zien.