Wat is er mooier dan jezelf blijven ontwikkelen. Ik ben van mening dat je dat doet door te veranderen. Zonder verandering geen verbetering of de wereld om ons heen moet dusdanig veranderen dat we relatief vooruit gaan. Wellicht ook mogelijk maar ik vind het mooier om het roer zelf in de hand te houden. Verandering brengt ook onrust en het is zodoende zaak niet te hard van stapel te lopen. Maar dat is soms niet makkelijk.

Neem nou als voorbeeld de zorg. Wat is er veel veranderd de afgelopen jaren. En in een  tempo waarin niet iedereen heeft kunnen volgen. Wie kent nog het ziekenfonds? Of de tijd dat ‘eigen bijdrage’ iets was uit Amerika? Of het begrip restitutiepolis? En wat is een chronische diagnosecode? Of een DBC? Ah, dat laatste. Daar wilde ik het even over hebben.

Want OTC start binnenkort een nauwere samenwerking met orthopedie Tergooi waarin we revalidatie en operatie nog beter afstemmen en resultaten meten. Van daaruit ontstaat transparantie naar eigen handelen, naar verzekeraar over ons handelen, inzicht in hoe de chirurg het doet ten opzichte van zijn/haar collega’s en wat een kwalitatieve behandeling is. Een ontwikkeling die voortkomt uit inhoudelijke en financiële overweging.

Hoe komt dat nou, dat OTC dit gaat doen? Dat komt omdat we voorop lopen in fysiotherapie. We zijn al jaren Plus/Topzorg praktijk bij de grote verzekeraars en zo begonnen we zo’n twee jaar geleden met de eerste overleggen. Tijdens deze reis hebben we ons aangesloten bij de OrthoXpert groep.

In Nederland ontstaan deze samenwerkingsverbanden op meerdere locaties en op sommige draaien ze al enkele jaren. De orthopeden van Tergooi hebben enthousiast meegedacht en hebben de stap gezet deze mogelijkheid te benutten. Steven Jansen is regiomanager van de OrthoXpert groep en heeft het OREC in Hilversum en MTC in Huizen gevraagd mee te doen in de samenwerking. Beide collegapraktijken hebben positief gereageerd en zo hebben we een regionaal dekkend netwerk van praktijken van waaruit we de resultaat metingen rondom de operatie kunnen gaan doen.

Hoe gaat het in zijn werk? Om kort te zijn, we meten voor de operatie hoe iemand er voor staat. Dan volgt de operatie en eventueel ziekenhuisverblijf. Na de operatie wordt opnieuw gemeten en dat wordt om de zoveel weken of maanden herhaald. Intussen revalideert de patiënt. Alle meetresultaten gaan in een (anonieme!) database waarin ook de orthopeden kunnen koekeloeren. Ze zien hun eigen resultaten en kunnen deze spiegelen aan de resultaten van collega’s. Zo kunnen orthopeden binnen een maatschap onderling vergelijken maar ook met orthopeden in andere ziekenhuizen. Hele maatschappen kunnen ook vergeleken worden.

Hetzelfde geldt voor de fysiotherapie. Als we dus slechter scoren dan collega’s gaat er een lichtje branden en moeten we zien hoe we dat kunnen oplossen om tot een mooi resultaat te komen. Je zou zeggen, een win-win situatie. Een verandering die leidt tot betere behandeling. En daarvoor moeten we ook zelf veranderen en ons blootstellen aan de buitenwereld. Maar ja, groot worden is niet makkelijk. Dat gaat met vallen en opstaan…

Steven Jansen