OTC heeft de ontwikkelingen in het vak hoog in het vaandel staan. Alle fysiotherapeuten volgen jaarlijks na- en bijscholingen zodat ze hun vakkennis up to date houden. De ene keer vertellen ze over een cursus die ze hebben gevolgd, nu praat Martine van Aalst u bij over haar vervolgopleiding.

Wat studeer je precies en wanneer ben je met deze vervolgopleiding begonnen?

Sinds september 2014 volg ik in deeltijd de opleiding Master na Master Manuele Therapie aan de Vrije Universiteit Brussel.

Wat is de reden dat je weer bent gaan studeren?

Ik wil me graag verder ontwikkelen in het mooie vak van de manuele therapie. Deze Master of Science opleiding biedt me de mogelijkheid om me meer te verdiepen in het menselijk lichaam zodat ik mijn huidige werk straks nog beter kan doen.

Daarnaast wil ik ook graag bijdragen aan de professionalisering van de manuele therapie en de wetenschappelijke ontwikkeling ervan, zodat we als vakgroep sterker staan. In Nederland is in de afgelopen jaren een steeds grotere behoefte ontstaan aan wetenschappelijk onderzoek in de manuele therapie dat wordt uitgevoerd door collega’s die afkomstig zijn uit dat vakgebied. Therapeuten uit het werkveld zijn goed in staat problemen uit de dagelijkse praktijk om te zetten in onderzoeksvragen en daarmee onderzoek te initiëren dat relevant is voor de praktijk.

Kun je een tipje van de sluier oplichten over de inhoud van de studie? Wat leer je en wat kun je er straks mee?

De opleiding gaat dieper in op de bewegingsleer, bouw en functie van gewrichten (arthokinematica).  Een deel van het onderwijs bestaat uit practica in de snijzaal. Hierdoor krijgen we een veel beter beeld van de anatomie van het lichaam. Ook gaan we dieper in op medische beeldvorming en beoordeling hiervan. Daarnaast leer ik wetenschappelijk onderzoek te interpreteren en integreren in de dagelijkse praktijk en leer ik zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. De opleiding is gericht op zowel de praktijk als het wetenschappelijke deel van het vak en die combinatie trekt me erg aan.

Je hebt gekozen voor een gecombineerde opleiding in Amersfoort en Brussel, hoe bevalt dat?

Deze unieke opleiding wordt alleen aangeboden aan de Vrije Universiteit Brussel en sluit aan op de professional master van SOMT die ik eerder heb gevolgd. Sinds kort wordt een deel van het onderwijs aan de SOMT in Amersfoort aangeboden. Het reizen is af en toe best pittig maar de verschillende leeromgevingen maken het zeker de moeite waard! Regelmatig volgen we gecombineerd onderwijs met sportartsen, huisartsen of orthomanueel-artsen en dat leidt vaak tot interessante discussies.

Zijn de dingen die je nu leert nog toepasbaar binnen de praktijk van OTC? Of maakt je studie deel uit van een groter plan.

Dat wat ik leer is heel direct toepasbaar binnen de praktijk en dat maakt zowel de studie als mijn werk meteen leuker. Met name van de anatomie en artokinematica vakken heb ik veel profijt.

Vooralsnog maakt de studie geen onderdeel uit van een groter plan, wellicht dat ik in de toekomst naast het werk in de praktijk in deeltijd in de wetenschap of het onderwijs actief wil zijn. Maar het werk in de praktijk vind ik te leuk om te verlaten!

Wat is de planning van je studie? Wanneer rond je hem af?

Het eerste jaar is voornamelijk colleges volgen en praktische vakken op de snijzaal. In het tweede jaar moet ik zelfstandig een onderzoek uitvoeren. De planning is dat ik halverwege 2016 afgestudeerd ben.