OTC draagt al jaren het predicaat Plus/TopZorg praktijk. Om dit te blijven, komen twee auditoren OTC het hemd van het lijf vragen. Kwaliteitsjaarverslagen, beleidsplannen, huisregels, klachtenreglementen, legionella-beheersplannen, ontruimingsplannen, brandblusapparatuur, schoonmaakroosters, aanwezigheid van parkeerplaatsen, kleedkamers, toiletten,  tevredenheidsonderzoeken van patiënten en verwijzers, je kunt het zo gek niet bedenken of het moet op orde zijn.  

Bovenal moeten de patiëntendossiers aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Minimaal twee vragenlijsten bij begin en eind van de behandeling , metingen, subdoelen en  hoofddoelen die aansluiten op anamnese en onderzoek, behandeling volgens de richtlijn van het Koninlijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), verslagen voor verwijzers, het moet er allemaal zijn. De auditoren worden half juni verwacht. Dus als u een fysiotherapeut driftig ziet typen, u weet nu waarom!